Hoe culturele barrières te overwinnen

Culturele barrières kunnen vele vormen aannemen, van verschillen in religieuze overtuigingen tot communicatie-uitdagingen veroorzaakt door onbekende talen en non-verbaal gedrag. Het overwinnen van dit soort obstakels is niet altijd gemakkelijk, maar het is de moeite waard om wederzijds respect en goede wil tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen. Het belangrijkste om te onthouden is om de gewoonten van anderen te accepteren en ze te behandelen met dezelfde overweging die je voor jezelf zou vragen. De tijd nemen om jezelf vertrouwd te maken met aspecten van de cultuur van iemand anders en een paar sleutelzinnen van hun taal te leren, kan ook een grote bijdrage leveren aan het overbruggen van hiaten en een effectievere samenwerking mogelijk maken.

Werken met mensen met verschillende culturele achtergronden

Werken met mensen met verschillende culturele achtergronden
Voorzie in de speciale religieuze behoeften of praktijken van uw collega's. Sommige religies geven strengere richtlijnen voor het dagelijkse leven van hun aanhangers dan andere. Om cultuurclashes op de werkplek te voorkomen, is het het beste om mensen de ruimte te geven om hun religieuze plichten te vervullen, zelfs als ze uw normale schema verstoren of een project of vergadering onderbreken. [1]
 • Vrome moslims bidden bijvoorbeeld 5 keer per dag op verschillende voorgeschreven tijden, waaronder middag, middag en avond. Voor je islamitische ambtsgenoten zijn deze gebedsessies geen 'pauzes' die de andere arbeiders niet krijgen, maar essentiële handelingen van spirituele toewijding. [2] X Onderzoeksbron
 • Evenzo kunnen er momenten zijn waarop een collega of werknemer een grote religieuze of nationale feestdag aanvraagt ​​die voor u gewoon een andere dag is.
Werken met mensen met verschillende culturele achtergronden
Communiceer op een duidelijke, beleefde manier met niet-moedertaalsprekers. Maak er een punt van om zoveel mogelijk eenvoudige woorden en zinnen te gebruiken en blijf uit de buurt van mogelijk verwarrende slangtermen of -uitspraken, tenzij je zeker weet dat de persoon weet wat je bedoelt. Het kan al moeilijk genoeg zijn om je punt over te brengen aan iemand die dezelfde taal spreekt als jij, laat staan ​​aan iemand die moeite heeft om een ​​tweede of derde taal te beheersen. [3]
 • Zorg ervoor dat u deze vereenvoudigde communicatiemethode ook toepast op e-mails, memo's, belangrijke documenten, interne literatuur en al het andere geschreven materiaal: "Lever uw rapporten in aan het einde van de dag op vrijdag" is veel meer te- het punt is dan: "Zorg ervoor dat u de juiste stappen heeft genomen om uw rapport uiterlijk op het einde van de reguliere openingstijden op vrijdag te hebben ingediend." [4] X Bron van onderzoek
 • Door met iemand te praten op een manier die zij kunnen begrijpen, wordt niet alleen de uitwisseling van informatie tussen u verbeterd. Het zorgt er ook voor dat de persoon zich prettiger voelt en beter in staat is om te reageren op instructies en verzoeken.
Werken met mensen met verschillende culturele achtergronden
Wees bereid compromissen te sluiten wanneer een bepaald gebruik spanning veroorzaakt. Praat met je teamgenoot of medewerker en kijk of je tot een wederzijds begrip kunt komen van wat voor soort gedrag acceptabel is voor werk en wat niet. Niet alle tradities halen het cijfer, maar met openhartige, open communicatie heb je een veel betere kans om tot een arrangement te komen dat iedereen tevreden stelt. [5]
 • Hoewel het misschien niet praktisch is voor een Spaanse collega om elke middag een siësta te houden als er veel werk te doen is, kun je ze laten weten dat ze van harte welkom zijn om hun lunchpauze te gebruiken, hoe ze maar willen.
Werken met mensen met verschillende culturele achtergronden
Investeer in diversiteitstraining en onderwijs. Als de middelen het toelaten, kan een formele diversiteitstraining uw personeel de kans geven om nieuwe perspectieven te proberen en effectiever te leren samenwerken. Dit soort training bestaat doorgaans uit leren in de klas of speciale presentaties of seminars met als doel wederzijds respect en begrip tussen professionals met verschillende culturele achtergronden te bevorderen. [6]
 • Online cursussen, videopresentaties en informatiepakketten kunnen allemaal kosteneffectieve trainingsoplossingen zijn als er geen ruimte is in het budget voor een meer betrokken programma.
 • U hoeft niet per se een externe expert in te schakelen om de relaties met werknemers te verbeteren. Je kunt je eigen diversiteitstraining geven door teamvergaderingen te houden waar jij en je collega's deelnemen aan gratis discussie of rollenspellen en andere creatieve oefeningen. [7] X Betrouwbare bron Harvard Business Review Online en gedrukt tijdschrift over onderwerpen die verband houden met bedrijfsbeheerpraktijken Ga naar bron

Jezelf vertrouwd maken met andere culturen

Jezelf vertrouwd maken met andere culturen
Doe een poging om een ​​beetje te leren over de culturen van andere mensen. Lees over Taiwanese vakantiefeesten, bekijk Franse films, probeer er een paar Ethiopisch eten , of vraag een expat-collega hoe het leven is in St. Petersburg. Door dit soort onderzoek uit de eerste hand kunt u beginnen met het bouwen van bruggen tussen uw eigen cultuur en minder bekende. Je zult er waarschijnlijk zelfs plezier aan beleven! [8]
 • Zelfs de tijd nemen om een ​​paar sleutelzinnen in de moedertaal van een collega uit het hoofd te leren, kan al genoeg zijn om je goede wil en verlangen om verbinding te maken op een persoonlijker niveau te tonen.
Jezelf vertrouwd maken met andere culturen
Stel beleefde vragen wanneer je geconfronteerd wordt met culturele eigenaardigheden. Als een van uw medewerkers de gewoonte heeft om iets te doen dat u ongebruikelijk of verbijsterend vindt, wees dan niet bang om uw nieuwsgierigheid te uiten - zorg ervoor dat u dit geniaal doet. De kans is groot dat de persoon blij zal zijn dat je interesse toont in hun manier van leven. [10]
 • In plaats van een Japanse collega te vragen: 'Waarom noem je me altijd bij mijn achternaam? Ik dacht dat we vrienden waren! ”, Zou je kunnen proberen de vraag op een minder scherpe manier te formuleren, zoals:“ Is het in Japan gebruikelijk om naar een collega te verwijzen met hun formele titel? ”[11] X Bron van onderzoek
 • Vragen stellen is vaak de beste manier om te leren. Het is echter belangrijk om uw vragen tactvol te formuleren om te voorkomen dat u de persoon beledigt of hem het gevoel geeft dat hij zich apart voelt.
Jezelf vertrouwd maken met andere culturen
Moedig anderen aan om hun culturele ervaring te delen. Streef ernaar om een ​​gastvrije sfeer te creëren waarin iedereen zich welkom voelt om te vertellen hoe ze de wereld zien. Dit is niet alleen goed voor het moreel, maar kan ook persoonlijk verrijkend zijn. Je weet nooit wat je aan de inzichten van een ander zou kunnen krijgen. [12]
 • Geef medewerkers met verschillende culturele achtergronden de kans om een ​​actievere rol te spelen in de bedrijfsvoering door hun inbreng te vragen tijdens conferenties of door bij te dragen aan de wekelijkse nieuwsbrief.

Voorkomen en omgaan met culturele conflicten

Voorkomen en omgaan met culturele conflicten
Vermijd het kopen van schadelijke stereotypen. Niemand vindt het leuk om in een doos te worden gestopt. Wees je bewust van de culturele bagage die je meeneemt naar de tafel wanneer je contact hebt met mensen die anders zijn dan jij, vooral als dat verschil etnisch is. Ondanks de overeenkomsten die er zijn tussen de leden van een culturele groep, zijn mensen nog steeds individuen en hebben ze de neiging om als zodanig behandeld te worden. [13]
 • Het is altijd beter om iemand rechtstreeks naar hun perspectief te vragen in plaats van aan te nemen dat je weet hoe ze denken of voelen op basis van culturele categorieën.
 • In het beste geval is het vervelend om te reageren op vooropgezette ideeën. In het ergste geval kan het leiden tot gekwetste gevoelens, wantrouwen of zelfs smeulende wrok. [14] X Onderzoeksbron
Voorkomen en omgaan met culturele conflicten
Weersta de drang om de overtuigingen of gebruiken van anderen te bekritiseren. Tenzij een bepaald verschil een negatieve invloed heeft op de productiviteit of interacties tussen werknemers, moet u uw oordelen over uzelf houden. Het is niet jouw plaats om iemand anders te vertellen wat te waarderen of te handelen, op het werk of ergens anders. De wereld en de pauzeruimte zijn groot genoeg voor iedereen. [15]
 • Als u om een ​​of andere reden moet reageren op het gedrag van een collega of werknemer, zorg er dan voor dat het afkomstig is van een plaats van professionele verplichting in plaats van persoonlijk bezwaar.
 • Houd in gedachten dat je eigen overtuigingen, attitudes en maniertjes misschien net zo vreemd lijken voor iemand uit een andere cultuur als die van jou voor jou. [16] X Onderzoeksbron
Voorkomen en omgaan met culturele conflicten
Gevoel voor humor hebben. Beschouw de incidentele miscommunicatie of sociale faux pas als iets om uit te lachen, niet iets om je voor te schamen. Humor is een menselijke trek die universeel aantrekkelijk is. Wanneer het op de juiste manier op het juiste moment wordt gebruikt, heeft het ook het vermogen om taal, cultuur en andere waargenomen bronnen van scheiding te overstijgen. [17]
 • Kunnen lachen om de ander zal ook helpen om de ander op zijn gemak te stellen wanneer hij zich anders voor schut zou kunnen voelen. [18] X Onderzoeksbron
Jezelf goed gedragen in interculturele ontmoetingen hoeft niet ingewikkeld te zijn. In feite is het meestal zo simpel als het onthouden van de gulden regel: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
Meer afstemmen op een andere cultuur betekent niet dat je je eigen onderdrukt of je verontschuldigt. Het is heel goed mogelijk om trots te zijn op je culturele erfgoed en tegelijkertijd andere mensen te accepteren.
Over het algemeen is het het beste om gevoelige onderwerpen zoals politiek en religie te vermijden wanneer je iemand met een andere culturele achtergrond leert kennen, vooral op de werkvloer. Op sommige plaatsen wordt het als onbeleefd beschouwd om dit soort onderwerpen ter sprake te brengen.
kingsxipunjab.com © 2020