Hoe een FEMA-overstromingskaart te lezen

FEMA-overstromingskaarten zijn een handig hulpmiddel waarmee u toegang kunt krijgen tot de kans op overstromingen in uw gebied. Deze kaarten verdelen gebieden in risicozones die de frequentie en ernst van overstromingen aangeven. Elke kaart bevat een indexpagina en een legenda met uitleg over de cijfers en symbolen die erop verschijnen. Overstromingskaarten zijn gemakkelijk te begrijpen, dus profiteer ervan om u voor te bereiden op de kans op overstromingen in uw omgeving.

De kaart samenstellen

De kaart samenstellen
Vraag een overstromingskaart aan bij het kaartservicecentrum van FEMA. U kunt online naar de website van FEMA gaan en zeer gedetailleerde digitale kaarten vinden. Typ een gebied in de zoekbalk van de website om de kaart weer te geven. De kaarten zijn verkrijgbaar bij https://msc.fema.gov/portal . [1]
 • U kunt ook kaarten vinden in repository's van community-kaarten. Deze zijn meestal bij het plan- of bestemmingskantoor van uw gemeente.
De kaart samenstellen
Lees de indexpagina om te zien welke gebieden op de kaart worden weergegeven. De index is een apart vel papier dat aangeeft welke gebieden op de kaart worden weergegeven. Omdat de kaarten groot zijn, kunnen ze worden opgesplitst in afzonderlijke panelen. De index vermeldt elke gemeenschap, gevolgd door een bijbehorend paneelnummer. [2]
 • De index heeft ook een bereik dat aangeeft hoeveel panelen op de kaart zijn opgenomen. 001-005 betekent bijvoorbeeld dat de kaart 5 panelen heeft.
De kaart samenstellen
Schik de panelen als de kaart van papier is. FEMA maakt een paar verschillende papieren overstromingskaarten, dus het kan zijn dat je wat moet monteren voordat je de jouwe kunt lezen. Verwijder alle genummerde panelen op de kaart. Leg ze op een vlak oppervlak. Zorg ervoor dat de kleine pijl, boven het informatieve vak aan de rechterkant, naar boven wijst. [3]
 • Een platte overstromingskaart bevat meerdere pagina's. Elke pagina is een paneel met een ander deel van de kaart.
 • Z-vouw overstromingskaarten zijn vergelijkbaar met wegenkaarten. Ze vouwen uit tot 1 grote kaart.
De kaart samenstellen
Zoek het paneelnummer in het titelvak van het paneel. Elk paneel heeft een titelvak, meestal in de rechter benedenhoek. Het titelvak bevat alle administratieve informatie over het paneel, inclusief het paneelnummer. Om een ​​bepaald gebied te bekijken, selecteert u het paneel met hetzelfde nummer in de index. [4]
 • Het titelvak bevat ook de naam van de gemeenschap, de datum waarop de kaart is gemaakt en andere identificatiegegevens.

Locaties zoeken op de kaart

Locaties zoeken op de kaart
Gebruik de coördinaten van het raster om straten die gevoelig zijn voor overstromingen te lokaliseren. Sommige kaarten bevatten een lijst met straten die gevoelig zijn voor overstromingen op de indexpagina. Elke straat wordt weergegeven met een paar coördinaten, zoals 'A-2'. Het coördinatensysteem wordt langs de randen van de kaart weergegeven. Zoek de coördinaten op de kaart om de straat te lokaliseren. [5]
 • De lettercoördinaat staat aan de linkerkant van de kaart en de cijfercoördinaat staat bovenaan.
 • Zoek bijvoorbeeld voor coördinaten A-2 de rij A aan de linkerkant. Tel dan 2 vakjes naar rechts.
Locaties zoeken op de kaart
Gebruik oriëntatiepunten om specifieke locaties op een kaart te vinden. Je merkt misschien dat de kaarten niet veel details bevatten. Overstromingskaarten bevatten alleen hoofdwegen, enkele secundaire wegen en oriëntatiepunten zoals bruggen. Deze oriëntatiepunten zijn wat u gebruikt om te schatten waar specifieke eigenschappen zich op de kaart bevinden. [6]
 • U ziet bijvoorbeeld Acadia- en Birch-wegen naast een vijver. Gebruik deze oriëntatiepunten om de relatieve locatie van uw huis in te schatten.
Locaties zoeken op de kaart
Gebruik de schaalmarkering om de afstand te meten. Zoek naar een kleine zwart-witte balk, meestal rechtsboven op de pagina. Er staat een getal overheen, zoals 500 of 1000. Deze schaal helpt u een idee te krijgen van de werkelijke afstand tussen locaties, in tegenstelling tot wat is verkleind om op een kaart te passen. Dit wordt vaak gebruikt om erachter te komen waar locaties zich op de kaart bevinden. [7]
 • Uw weegschaal kan bijvoorbeeld het getal 500 erover hebben. Dit betekent dat elke 1 inch (2,5 cm) die u over de kaart beweegt, hetzelfde is als in het echt 500 ft (150 m) afleggen.
 • Als u een specifieke locatie wilt vinden, moet u erachter komen hoe ver deze verwijderd is van een monument. Gebruik vervolgens de schaal om de locatie op de kaart te meten.
Locaties zoeken op de kaart
Let op de hoogteverwijzingsmarkeringen op de kaart. Uw kaart kan een paar hoogtes in het kaartgebied weergeven. Deze kunnen overal op de kaart verschijnen. De hoogte wordt op de kaart vermeld, gevolgd door een korte notitie waarin wordt uitgelegd naar welk oriëntatiepunt het verwijst. U kunt dit gebruiken om u te helpen bij het navigeren op de kaart en om te begrijpen hoe de hoogte het overstromingswater beïnvloedt. [8]
 • U kunt bijvoorbeeld een heuvel zien met een hoogte van 50 ft (1.500 cm). Bij een overstroming kan dit een hoog, veilig punt in de gemeenschap zijn.
Locaties zoeken op de kaart
Lees de inzetnotities van de kaart om panelen voor speciale gebieden te vinden. Inzetnotities worden rechtstreeks op de kaartpanelen afgedrukt. Op bepaalde plekken ziet u mogelijk woorden als 'Zie paneel 6' of 'Paneel niet afgedrukt'. Deze opmerkingen staan ​​niet op elke kaart, maar wanneer ze dat wel zijn, leggen ze uit hoe u specifieke kaartgebieden kunt bekijken. [9]
 • Sommige gebieden, zoals kleine gebieden met ingewikkelde overstromingszones, worden in hun eigen panelen afgedrukt. Zowel de kaart als de index geven aan welk paneel u moet bekijken.
 • Als een paneel niet wordt afgedrukt, komt dit omdat het hele gebied binnen één risicozone voor overstromingsverzekeringen valt. Lees de indexpagina voor meer informatie.
Bekijk de voetnoten op de kaart voor gemeenschappen die niet onderhevig zijn aan overstromingen. Voetnoten worden onderaan sommige kaarten en indexpagina's afgedrukt. Als een community geen overstromingskaart heeft, wordt deze nog steeds vermeld in de index. De voetnoot informeert u dat de gemeenschap niet als overstromingsgevoelig wordt beschouwd. [10]
 • Niet-overstromingsgevoelige gemeenschappen zullen veel minder snel overstromen. Het kan echter nog steeds gebeuren, vooral bij zwaar weer.

De legende gebruiken

De legende gebruiken
Bekijk de legenda om te begrijpen wat kaartsymbolen betekenen. Het legendavak staat meestal boven het titelvak aan de rechterkant van de kaart. Elk symbool dat op de kaart verschijnt, wordt in de legenda vermeld, samen met een uitleg van wat het symbool betekent. [11]
 • Zo kan een donkere lijn een hoog-risico overstromingszonegrens zijn. Een lichtere lijn kan een overstromingszonegrens met een kleiner risico zijn. Een schuine streep kan een waterkering vormen.
 • De legende is als een sleutel die je helpt de betekenis van de kaart te ontrafelen. Aangezien de symbolen per kaart verschillen, moet u altijd de legenda bekijken.
De legende gebruiken
Gebruik de zoneaanduidingsletters om het overstromingsrisico te meten. De legenda legt de lettercombinaties uit die zones op de kaart vertegenwoordigen. De belettering begint bij A in de meeste gebieden en V voor kustgebieden. Latere letters in het alfabet geven een lager overstromingsrisico aan. [12]
 • Elk gebied met het label A heeft bijvoorbeeld een hoog risico op overstromingen. Een gebied met het label D heeft een minimaal overstromingsrisico.
 • Combinatiebrieven zoals AE laten zien dat de legende en kaart extra informatie geven over de overstromingszwaarte en beschermende barrières in het gebied.
 • Gebieden met een hoog risico in kustgebieden worden aangeduid als V. Daarentegen lopen zones met het label X minder risico.
De legende gebruiken
Zoek naar dubbele lijnen of stippen die waterkeringen vertegenwoordigen. Een paar dikke, zwarte lijnen vertegenwoordigen dijken. Deze lijnen verschijnen langs sommige kustgebieden. Als u een stippellijn ziet, betekent dit dat er in het gebied een zeewering is geïnstalleerd. [13]
 • Deze installaties zijn ontworpen om overstromingen te weerstaan. U kunt de kaartlijn volgen om te zien waar ze zijn geïnstalleerd.
De legende gebruiken
Zoek zwarte lijnen die waterwegen markeren. Zwarte lijnen worden gebruikt om waterlichamen als rivieren af ​​te bakenen. Een enkele zwarte lijn wordt gebruikt om de middellijn van kleinere waterwegen te markeren. Grotere waterwegen kunnen een paar zwarte lijnen hebben die worden gebruikt om de oevers aan te geven. [14]
 • De bankmarkeringen staan ​​veel verder uit elkaar dan de dijklijnen.
 • Slash-markeringen tussen deze lijnen vertegenwoordigen gebieden die vrij moeten worden gehouden om het water veilig te laten weglopen.
De legende gebruiken
Kijk uit voor golvende lijnen die verschillende hoogteverschillen aangeven. Deze golvende lijnen komen voor in waterlichamen zoals rivieren. Ze worden alleen gebruikt als de basis hoogtemeting langs het water van plaats tot plaats verschilt. Elke plek wordt gemarkeerd door vette, zwarte lijnen en heeft een nummer in de buurt. Het cijfer geeft aan hoe hoog het water naar verwachting zal stijgen tijdens een overstroming. [15]
 • Een hoger hoogtecijfer voor overstromingen betekent meer water tijdens een overstroming. Dit wordt gebruikt om te bepalen wat voor soort verzekeringseigenaren nodig hebben.
 • Als de basisoverstromingshoogte over het water hetzelfde is, wordt dit op de kaart vermeld.
De legende gebruiken
Let op donkergekleurde gebieden met een hoog risico op overstromingen. Lees de legenda om het kleurenschema op de kaart op te merken. Op gedrukte kaarten zijn de meest kwetsbare gebieden donkergrijs gekleurd. Deze gebieden hebben een zogenaamd overstromingsrisico van 100 jaar, wat betekent dat ze eerder dan andere gebieden overstromen. [16]
 • 100 jaar overstromingsrisico betekent dat het gebied jaarlijks 1% of meer kans heeft op een ernstige overstroming. Dit betekent niet dat het eens in de 100 jaar onder water komt te staan.
 • Onthoud dat nieuwere, digitale kaarten verschillende kleurenschema's kunnen gebruiken. Overstromingsgebieden zijn meestal blauw gemarkeerd.
De legende gebruiken
Zoek lichtgekleurde gebieden met minder risico op overstromingen. Lichtgrijze gebieden lopen minder risico op overstromingen dan de donkere gebieden. Deze gebieden worden beschouwd als overstromingsrisico's van 500 jaar. Ze hebben de neiging minder vaak te overstromen, hoewel de overstromingen nog steeds veel schade kunnen aanrichten. [17]
 • Een overstromingsrisico van 500 jaar betekent dat dit gebied een overstromingskans heeft van 0,2% binnen een jaar.
De legende gebruiken
Let op schuine strepen die kustbarrières markeren. Sommige gekleurde gebieden zijn ook bedekt met schuine strepen. Dit zijn speciale plekken met natuurlijke overstromingsbestendige constructies zoals barrière-eilanden en waterlichamen. Dit zijn zeer delicate plekken met speciale bescherming en vereisten. [18]
 • Deze gebieden worden over het algemeen als gevoelig beschouwd en wettelijk beschermd. Dat betekent het beperken van bebouwing en groenvoorziening om het overstromingsrisico te verkleinen.
FEMA zet de kaarten verder om naar een digitaal formaat. Digitale kaarten, die online te vinden zijn, zijn kleurrijker en gedetailleerder dan papieren kaarten.
FEMA-kaarten worden gebruikt om de verzekeringstarieven te bepalen. Als u onroerend goed bezit in een risicogebied, kan de overheid van u verlangen dat u een verzekering afsluit.
Zelfs als u zich niet in een risicovolle zone bevindt, is overstroming niet onmogelijk. Waterschade kan voorkomen op plekken die niet direct aan het water liggen.
kingsxipunjab.com © 2020